KH kiểm tra cuối HKI năm học 2021-2022

KH kiểm tra cuối HKI năm học 2021-2022

Lượt xem:

[...]
TL Đánh giá NL (Giới thiệu 20 Bộ đề thi ĐHQGTpHCM)

TL Đánh giá NL (Giới thiệu 20 Bộ đề thi ĐHQGTpHCM)

Lượt xem:

[...]
TL Sinh học – 100 câu hỏi đề thi (Phần QLDT)

TL Sinh học – 100 câu hỏi đề thi (Phần QLDT)

Lượt xem:

Nguồn: Facebook Thầy Huỳnh Thanh Thảo [...]
TB tổ chức KTr giữa HK1 bổ sung và Phụ đạo HS

TB tổ chức KTr giữa HK1 bổ sung và Phụ đạo HS

Lượt xem:

[...]
LCT Tuần 17 (27/12)

LCT Tuần 17 (27/12)

Lượt xem:

[...]
TKB Số 17 (27.12)

TKB Số 17 (27.12)

Lượt xem:

[...]
PA phối hợp tổ chức tiêm chủng vaccin PC covid-19 cho HS

PA phối hợp tổ chức tiêm chủng vaccin PC covid-19 cho HS

Lượt xem:

[...]
LCT Tuần 16 (20/12)

LCT Tuần 16 (20/12)

Lượt xem:

[...]
TKB Số 16a (thay TKB 16 từ 22.12)

TKB Số 16a (thay TKB 16 từ 22.12)

Lượt xem:

[...]
Quyết định công nhận hạng Trường

Quyết định công nhận hạng Trường

Lượt xem:

[...]
LCT Tuần 15 (13/12)

LCT Tuần 15 (13/12)

Lượt xem:

[...]
TKB Số 15 (13.12)

TKB Số 15 (13.12)

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »