Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
15/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Thông tư, Ban hành Quy chế thi Tốt nghiệp 2020
22/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GV
13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 12/05/2016 Thông tư, Quy định công tác y tế trường học
08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư, Quy định giảm định mức giờ dạy GV
23 16/09/2015 Thông tư, Quy định Tiêu chuẩn chức danh NN giáo viên
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
12/2011/TT-BGDĐT 28/03/2011 Thông tư, Ban hành Điều lệ Trường