Kết quả cuộc thi “Ánh sáng & Niềm tin” (Học sinh)

Kết quả cuộc thi “Ánh sáng & Niềm tin” (Học sinh)

Lượt xem:

[...]
Kết quả cuộc thi “Ánh sáng & Niềm tin” (CBGV)

Kết quả cuộc thi “Ánh sáng & Niềm tin” (CBGV)

Lượt xem:

[...]
Nguyễn Thị Huyền Trang – HSTB tháng 2

Nguyễn Thị Huyền Trang – HSTB tháng 2

Lượt xem:

[...]
H Du Liam Bu Trang – HSTB tháng 2

H Du Liam Bu Trang – HSTB tháng 2

Lượt xem:

[...]
Đào Thị Hằng – HSTB tháng 2

Đào Thị Hằng – HSTB tháng 2

Lượt xem:

[...]
Nguyễn Kiều Oanh – HSTB tháng 1

Nguyễn Kiều Oanh – HSTB tháng 1

Lượt xem:

    [...]
Dương Văn Quân – HSTB tháng 1

Dương Văn Quân – HSTB tháng 1

Lượt xem:

[...]
Đinh Thị Kiều Oanh – HSTB tháng 1

Đinh Thị Kiều Oanh – HSTB tháng 1

Lượt xem:

  [...]
Học sinh tiêu biếu tháng 12, năm 2017

Học sinh tiêu biếu tháng 12, năm 2017

Lượt xem:

[...]
Hoàng Thị Tâm, lớp 12B8

Hoàng Thị Tâm, lớp 12B8

Lượt xem:

[...]
Đừng quên đằng sau tay lái của Bạn là một Mặt trời bé con

Đừng quên đằng sau tay lái của Bạn là một Mặt trời bé con

Lượt xem:

Cuộc thi “Sáng tác khẩu hiệu Doraemon với an toàn giao thông”, năm 2017 được thực hiện với sự phối hợp của Cục CSGT và Tập đoàn báo Mainichi Nhật Bản; Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện chương trình này. Đây là năm thứ 2 cuộc thi được tổ chức với thông điệp: Vì một xã hội giao thông an toàn cho trẻ nhỏ. Được [...]