Learning English vocabulary effectively (Hong Thi)

Learning English vocabulary effectively (Hong Thi)

Lượt xem:

LEARNING ENGLISH VOCABULARY EFFECTIVELY — Le Tong Hong Thi, the leader of English and Literature department– English is a common language, and it is the language which is used in global communication. English is the official language of the European Union, the United Nations, NATO, the European Free Trade Association and many other international league as well as organizations. Nowadays, English is considered as the second language that every young [...]
Hành trình ” Sinh viên tập sự”

Hành trình ” Sinh viên tập sự”

Lượt xem:

Được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông. Thực hiện kế hoạch số 26/KH-THPTDS ngày 17 tháng 9 năm 2019 về việc tham gia chương trình “trải nghiệm 24 giờ làm sinh viên” tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trong 2 ngày 02,03/11 đoàn học sinh Trường THPT Đăk Song do cô Huỳnh Thị Châu Lyna – P. Hiệu trưởng làm trưởng [...]