Học sinh nhà trường tham gia Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh năm học 2023-2024

Học sinh nhà trường tham gia Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh năm học 2023-2024

Lượt xem:

       Thực hiện Kế hoạch của Sở GD và ĐT tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh năm học 2023-2024, Nhà trường đã cử 02 dự án thuộc lĩnh vực KHXH và hành vi tham gia cuộc thi KHKT cấp Tỉnh từ ngày 24 đến hết ngày 26 tháng 01 năm 2024.  Dự án 1: Nâng cao nhận thức cho học sinh [...]