Thơ: LỜI TÂM SỰ (Hồng Nhung)

Thơ: LỜI TÂM SỰ (Hồng Nhung)

Lượt xem:

— Nghiêm Thị Hồng Nhung (GV Tổ Lịch sử-GDCD) — (Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường)   Đắk Song ơi! 15 năm rồi đó Kể từ khi ta đến mái trường này Dòng thời gian vun đắp với dựng xây Trường Đắk Song ngày càng thêm đổi mới.   Gió không còn gầm gào và dữ dội Mà hiền hòa thơ thẩn dưới vòm cây [...]