Nâng cao nhận thức về giữ gìn và bảo vệ  đường Biên giới cho học sinh

Nâng cao nhận thức về giữ gìn và bảo vệ đường Biên giới cho học sinh

Lượt xem:

Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Lãnh thổ Việt Nam là một chỉnh thể thống nhất, bất khả xâm phạm, với diện tích đất liền là 331.689 km2, với 4.550 km đường biên giới, là nơi sinh sống của trên 97 triệu dân thuộc 54 dân tộc cùng chung sống đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh [...]
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 91 năm rèn luyện và trưởng thành (26/3/1931-26/3/2022).

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 91 năm rèn luyện và trưởng thành (26/3/1931-26/3/2022).

Lượt xem:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.            Lịch sử, ý nghĩa ra đời Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.            Mùa xuân [...]