Tổ chức Lễ sơ kết học kỳ I, năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 2471/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 13/12/2023 về việc Hướng dẫn sơ kết học kì 1 năm học 2023-2024, sáng ngày 22/01/2024 Trường THPT Đắk Song đã tổ chức Lễ sơ kết học kỳ I, năm học 2023- 2024. Buổi Lễ có sự tham gia của toàn thể học sinh, giáo viên và Ban đại diện CMHS nhà trường.

Thầy Cù Tuấn Khanh – PHT nhà trường đã thay mặt BGH thông qua Báo cáo Sơ kết học kỳ I, phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2023-2024. Kết quả đánh giá, xếp loại trong học kỳ I năm học 2023-2024 như sau:

Xếp loại: học tập và rèn luyện theo Thông tư 22 (đối với khối 10, 11)

Khối 10 Ghi chú
TT Kết quả học tập
Sĩ số Tốt Khá Đạt Chưa đạt
1 486 SL TL SL TL SL TL SL TL
28 5.76% 111 22.84% 186 38.27% 161 33.13%
Kết quả rèn luyện
2 486 Tốt Khá Đạt Chưa đạt
SL TL SL TL SL TL SL TL
322 66.26% 152 31.28% 11 2.26% 1 0.21%
Khối 11
1 Kết quả học tập
Sĩ số

 

347

Tốt Khá Đạt Chưa đạt
SL TL SL TL SL TL SL TL
31 8.93% 80 23.05% 180 51.87% 56 16.14%
2 Kết quả rèn luyện
347 Tốt Khá Đạt Chưa đạt
SL TL SL TL SL TL SL TL
281 80.98% 63 18.16% 02 0.58% 01 0.29%

Xếp loại: học lực và hạnh kiểm theo Thông tư 58 (đối với khối 12).

TT Khối 12 Ghi

Chú

1 Kết quả học lực
Sĩ số Giỏi khá Trung bình Yếu Kém
 

 

330

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
32 9.70% 131 39.70% 154 46.67% 12 3.64% 0 0%
2                                    Kết quả Hạnh kiểm
Tốt Khá Trung bình Yếu
308 93.33% 19 5.76% 01 0.30% 02 0.61%

Kết quả thi đua tập thể

Nhất: Lớp 10A5

Nhì : Lớp 11C2, 12B1

Ba  : Lớp 10C6, 12B2, 12B6

Trong Lễ sơ kết, nhà trường đã tổ chức tuyên dương, tặng giấy khen và phần thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích cao trong học kỳ I, năm học 2023-2024.

    Lễ sơ kết học kỳ I, năm học 2023-2024 của trường THPT Đắk Song đã mang lại niềm vui, sự trân trọng và khích lệ đến tất cả những người tham gia. Buổi lễ không chỉ là một dịp để kết thúc học kỳ một mà còn là sự khởi đầu cho một kỳ học mới đầy triển vọng và thành công.

Tin: Xuân Quân

Ảnh: Công Duẩn