Phổ điểm KSCL môn Toán 10

Phổ điểm KSCL môn Toán 10

Lượt xem:

[...]
Bài giảng & BT Lịch sử 10 (AD 27-02/5)

Bài giảng & BT Lịch sử 10 (AD 27-02/5)

Lượt xem:

LỚP 10 BÀI 28: TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN. LỚP 10 . ÔN TẬP LỚP 11   LỚP 12 [...]
Bài giảng & BT Lịch sử (AD 27/4-02/5)

Bài giảng & BT Lịch sử (AD 27/4-02/5)

Lượt xem:

Lớp 10 (đăng sau) Lớp 11. Hướng dẫn ôn tập và câu hỏi trắc nghiệm Bài 21 (tiết 1) Lớp 12 (đăng sau) [...]
Bài kiểm tra Hóa học 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Bài kiểm tra Hóa học 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Lượt xem:

Bài kiểm tra lớp 10 Bài kiểm tra lớp 11 Bài kiểm tra lớp 12   [...]
Bài giảng & BT GDCD 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Bài giảng & BT GDCD 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Lượt xem:

+ Lớp 10. Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc + Lớp 11. Tiết : 27 – 28 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, KHCN và văn hóa + Lớp 12 BÀI 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC + Kiểm tra lớp 10 + Bài tập kiểm tra lớp 11 [...]
Bài giảng & BT Công nghệ 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Bài giảng & BT Công nghệ 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Lượt xem:

I. BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ 10. Tiết 25 &26. Chủ đề: BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CÂY TRỒNG (gồm bài 41,42,44) CÔNG NGHỆ 11. HỆ THỐNG BÔI TRƠN VÀ HỆ THỐNG LÀM MÁT CÔNG NGHỆ 12. Bài 23 : Mạch Điện Xoay Chiều Ba Pha II. BÀI KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 10 CÔNG NGHỆ 11 CÔNG NGHỆ 12 [...]
Bài giảng & BT Tin học 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Bài giảng & BT Tin học 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Lượt xem:

Lớp 10. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH (lý thuyết) Lớp 10. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH (Bài tập) Lớp 11. Chương trình con và phân loại Lớp 11. Bài tập Chương trình con (sẽ đăng tải lúc 15h30 ngày 28/4) Lớp 12. BÀI 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ (Lý thuyết) Lớp 12. BÀI 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ (Bài tập) (sẽ đăng tải lúc 15h30 ngày 28/4) [...]
Bài giảng & BT Toán 12 (AD 20-25/4)

Bài giảng & BT Toán 12 (AD 20-25/4)

Lượt xem:

Lớp 12. Học sinh click vào (Tên giáo viên) để học theo lớp + Thầy: Nguyễn Ngọc Tuấn (A2,A3) + Thầy: Lê Văn Thịnh (A1,A6) – HÌNH HỌC + Thầy: Lê Văn Thịnh (A1,A6) – GIẢI TÍCH + Thầy: Trần Xuân Nguyễn (A4,A5) [...]
Bài giảng & BT Toán 11 (AD 20-25/4)

Bài giảng & BT Toán 11 (AD 20-25/4)

Lượt xem:

LỚP 11. Học sinh click vào (Tên giáo viên) đề học theo lớp + Cô: Đinh Thị Nhị (B1,B4) + Thầy:  Đinh Văn Thành (B2,B6) + Thầy: Trần Xuân Nguyễn (B3) + Cô: Lê Tống Thúy Minh (B5,B7) [...]
Bài giảng & BT Toán 10 (AD 20-25/4)

Bài giảng & BT Toán 10 (AD 20-25/4)

Lượt xem:

LỚP 10: Học sinh click vào (Tên giáo viên) để học và làm bài tập + Thầy: Nguyễn Ngọc Tuấn (C1) + Cô: Đinh Thị Nhị (C5) + Thầy: Đinh Văn Thành (C9) + Thầy: Tô Minh Chí (C6,C7,C8) + Cô: Nguyễn Thị Tú Nhi (C2,C3,C4) [...]
Bài giảng & BT Vật lý 10,11,12 (AD 20-25/4)

Bài giảng & BT Vật lý 10,11,12 (AD 20-25/4)

Lượt xem:

Lớp 10. Ôn tập Chương IV Lớp 11. LĂNG KÍNH- ÔN TẬP KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Lớp 12. Ôn tập: PHẦN HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN [...]
Bài giảng & BT Hóa học 10,11,12 (AD 20-25/4)

Bài giảng & BT Hóa học 10,11,12 (AD 20-25/4)

Lượt xem:

Lớp 10. Bài 30:Lưu Huỳnh Lớp 11. Luyện tập: HIDROCACBON THƠM Lớp 12. HỢP CHẤT CỦA SẮT [...]
Trang 1 / 1112345 » 10...Cuối »