KH thực hiện nhiệm vụ CNTT (2019-2020)

KH thực hiện nhiệm vụ CNTT (2019-2020)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
KH triển khai viết SKKN-NCKHSPUD năm học 2019-2020

KH triển khai viết SKKN-NCKHSPUD năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
KH tự đánh giá năm học 2019-2020

KH tự đánh giá năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuần sinh hoạt tập thể năm học 2019-2020

Kế hoạch tuần sinh hoạt tập thể năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
KH bồi dưỡng thường xuyên GV năm 2019-2020

KH bồi dưỡng thường xuyên GV năm 2019-2020

Lượt xem:

[...]
KH Bồi dưỡng Chính trị hè 2019

KH Bồi dưỡng Chính trị hè 2019

Lượt xem:

[...]
KH bồi dưỡng thường xuyên CBQL, GV năm học 2019-2020

KH bồi dưỡng thường xuyên CBQL, GV năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
KH tổ chức kỳ thi THPTQG 2019

KH tổ chức kỳ thi THPTQG 2019

Lượt xem:

[...]
KH kiểm tra HKII năm học 2018-2019 (đối với khối 10+11)

KH kiểm tra HKII năm học 2018-2019 (đối với khối 10+11)

Lượt xem:

[...]
KH triển khai công tác thi THPT QG 2019 tại trường THPT Đăk Song

KH triển khai công tác thi THPT QG 2019 tại trường THPT Đăk Song

Lượt xem:

KH triển khai công tác thi THPT QG 2019 tại trường THPT Đăk Song [...]
Trang 1 / 512345 »