KH Bồi dưỡng Chính trị hè 2019

KH Bồi dưỡng Chính trị hè 2019

Lượt xem:

[...]
KH bồi dưỡng thường xuyên CBQL, GV năm học 2019-2020

KH bồi dưỡng thường xuyên CBQL, GV năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
KH tổ chức kỳ thi THPTQG 2019

KH tổ chức kỳ thi THPTQG 2019

Lượt xem:

[...]
KH kiểm tra HKII năm học 2018-2019 (đối với khối 10+11)

KH kiểm tra HKII năm học 2018-2019 (đối với khối 10+11)

Lượt xem:

[...]
KH triển khai công tác thi THPT QG 2019 tại trường THPT Đăk Song

KH triển khai công tác thi THPT QG 2019 tại trường THPT Đăk Song

Lượt xem:

KH triển khai công tác thi THPT QG 2019 tại trường THPT Đăk Song [...]
KH tuyển sinh lớp 10 – năm học 2019-2020

KH tuyển sinh lớp 10 – năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
KH phòng, chống tham nhũng năm 2019

KH phòng, chống tham nhũng năm 2019

Lượt xem:

[...]
KH thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

KH thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch giáo dục khuyết tật hòa nhập năm 2019

Kế hoạch giáo dục khuyết tật hòa nhập năm 2019

Lượt xem:

[...]
KH phòng ngừa bạo lực học đường 2018-2019

KH phòng ngừa bạo lực học đường 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch thực hiện công tác xã hội trong trường học năm 2019

Kế hoạch thực hiện công tác xã hội trong trường học năm 2019

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 41234 »