Tổng hợp kết quả thi lại năm học 2018-2019

Tổng hợp kết quả thi lại năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Danh sách SBD học sinh lớp 11 kiểm tra HKII năm học 2018-2019

Danh sách SBD học sinh lớp 11 kiểm tra HKII năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Danh sách SBD học sinh lớp 10 kiểm tra HKII năm học 2018-2019

Danh sách SBD học sinh lớp 10 kiểm tra HKII năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Danh mục mã xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn năm 2019

Danh mục mã xã khó khăn, xã đặc biệt khó khăn năm 2019

Lượt xem:

[...]
Danh mục mã khu vực ưu tiên

Danh mục mã khu vực ưu tiên

Lượt xem:

[...]
Danh mục mã trường

Danh mục mã trường

Lượt xem:

[...]
Danh mục mã tỉnh, mã huyện, mã xã

Danh mục mã tỉnh, mã huyện, mã xã

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 41234 »