Bài giảng & BT Tin học 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Lớp 10. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH (lý thuyết)

Lớp 10. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH (Bài tập)

Lớp 11. Chương trình con và phân loại

Lớp 11. Bài tập Chương trình con (sẽ đăng tải lúc 15h30 ngày 28/4)

Lớp 12. BÀI 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ (Lý thuyết)

Lớp 12. BÀI 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ (Bài tập) (sẽ đăng tải lúc 15h30 ngày 28/4)