Bài giảng & BT Toán 10 (AD 20-25/4)

Lượt xem:

Đọc bài viết

LỚP 10: Học sinh click vào (Tên giáo viên) để học và làm bài tập

+ Thầy: Nguyễn Ngọc Tuấn (C1)

+ Cô: Đinh Thị Nhị (C5)

+ Thầy: Đinh Văn Thành (C9)

+ Thầy: Tô Minh Chí (C6,C7,C8)

+ Cô: Nguyễn Thị Tú Nhi (C2,C3,C4)