Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 91 năm rèn luyện và trưởng thành (26/3/1931-26/3/2022).

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

           Lịch sử, ý nghĩa ra đời Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.
           Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn.
           Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.
           Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu – Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 – 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quang vinh.
           Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần:
           -Từ 1931 – 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
           -Từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
           -Từ 11/1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
           -Từ 5/1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
           -Từ 25/10/1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
           -Từ 2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
           -Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
           Trong những năm qua, BCH Đoàn trường trường THPT Đăk Song luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN nhà trường là nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì vậy, đi đôi với  tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh và giáo viên tham gia ký cam kết thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp trên phát động. Đoàn trường luôn quan tâm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện với đoàn viên, học sinh. Thông các ngày Lễ, ngày kỷ niệm lớn đã chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, Đoàn, về tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác. Đồng thời, đẩy mạnh các cuộc thi viết tìm hiểu về truyền thống lịch sử, tìm hiểu pháp luật và tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giao lưu văn nghệ, thể thao vui nhộn, tạo sân chơi bổ ích thu hút thanh niên. Năm học vừa qua, 100% ĐVTN nhà trường đã nhiệt tình tham gia các hoạt động do Đoàn trường tổ chức. Phần lớn đoàn viên, học sinh đã hướng tới lối sống trong sáng, lành mạnh, kính thầy, yêu bạn.

Hội thi kéo co nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn

Chương trình giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn

           Với phương châm Tiên phong-Gương mẫu-Đoàn kết và sáng tạo”, những năm gần qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhà trường,  Đoàn trường đã quan tâm tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ và tình nguyện tập trung do Đoàn cấp trên phát động.  Phần lớn các chi đoàn đã tổ chức những việc làm giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn qua các phong trào như “Giấy vụn góp yêu thương”, “Heo đất tiếp sức đến trường và Tết yêu thương.  Tham gia bảo vệ môi trường với những hoạt động thiết thực như “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa….

Chương trình Giấy vụn góp yêu thương năm 2021

Chương trình Chăn ấm mùa đông năm 2021

Chương trình Heo đất tiếp sức đến trường và Tết yêu thương năm 2022

           Tập trung, chú trọng nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên, liên tục trong những năm qua, Đoàn trường được công nhận là cơ sở đoàn vững mạnh với trên 90% đoàn viên được xếp loại xuất sắc.
           Trong thời gian tới, BCH Đoàn trường sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tham mưu với Đoàn cấp trên, Cấp ủy chi bộ nhà trường về các giải pháp mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động Đoàn, chất lượng Đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

BTV ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA XVIII

NHIỆM KỲ 2021-2022