Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2019)

Lượt xem:

Đọc bài viết

 

Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử  cách mạng Việt Nam. Tháng 10/1930, Hội nghị BCH Trung Ương Đảng lần thứ I đề ra “Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động”. Văn kiện này đã đặt nền móng vững chắc về lý luận và tư tưởng đối với công tác vận động thanh niên ở Đông Dương theo phạm trù cách mạng vô sản.

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt.

Theo đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Viêt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III họp từ ngày 22 đến ngày 25/03/1961 đã quyết định lấy ngày 26/03/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2) làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn hàng năm.

Ngay sau khi thành lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước tòa án kẻ thù “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát huy tốt tinh thần xung kích, cống hiến nhiều cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong những năm qua, Đoàn trường THPT Đăk Song luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện; tổ chức tốt các phong trào thi đua học tập, rèn luyện, các phong trào tình nguyện, tiếp sức mùa thi, tham gia công tác tuyển sinh… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, được Lãnh đạo nhà trường tin tưởng. Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp Ủy chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, sự phối hợp chặt chẻ của giáo viên chủ nhiệm, sự ủng hộ giúp đỡ của toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường cùng sự cố gắng phấn đấu không ngừng của các ĐVTN.

Hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Tháng Thanh niên và hướng tới kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019) bằng sức trẻ và lòng nhiệt huyết, tuổi trẻ trường THPT Đăk Song sẽ mãi giữ vững ngọn cờ tiên phong trong công tác thanh niên, tiếp tục nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện trong mọi hoạt động, cố gắng vương lên giành nhiều thành tích cao trong học tập góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường.

 BTV ĐOÀN TRƯỜNG THPT ĐĂK SONG