Thơ – Tôi yêu nghề của tôi

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tôi yêu nghề của tôi

Nghề bảng đen phấn trắng

Nghề hi sinh thầm lặng

Nghề gieo hạt ươm mầm

*

*        *

Cho tương lai đất nước.

Nghề bao người mơ ước

Những chẳng dễ dàng đâu

Nghề của những trăm dâu

*

*        *

Bao nhiêu điều thầm lặng

Bao nhiêu điều sâu lắng

Trăn trở những đêm thâu

Vì tương lai con trẻ.

*

*        *

Tôi yêu nhiều đến thế

Những thế hệ tương lai

Cho bình minh sớm mai

Hứa hẹn nhiều đổi mới

*

*        *

Cho ngày mai sắp tới

Cùng những trái tim nồng

Bạn ơi có biết không

Tôi yêu nghề của tôi

Nghề giáo viên Việt Nam .

            Tháng 10/2017

            ĐINH THỊ NHỊ (TOÁN TIN)