Công viên Địa chất Đăk Nông

Công viên Địa chất Đăk Nông

Lượt xem:

Công viên địa chất Đắk Nông (sau đây gọi tắt là Công viên địa chất) nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, ở phía Tây Nam của vùng Tây Nguyên, đoạn cuối dãy Trường Sơn. Ranh giới của Công viên địa chất trải dài trên 05 huyện và 01 thị xã gồm huyện Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk GLong và thị xã Gia Nghĩa. Khu [...]