Đại hội chi bộ trường THPT Đăk Song nhiệm kỳ 2020 – 2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30/5/2020, Chi bộ trường THPT Đăk Song đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Khánh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí Trưởng các Ban xây dựng Đảng huyện ủy.

Với mục tiêu “Giữ vững ổn định mọi mặt hoạt động của trường, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, đoàn kết và quyết tâm thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn đã xây dựng, tiếp tục giữ vững danh hiệu trường THPT chuẩn Quốc gia có uy tín trong tỉnh”, Đại hội chi bộ Trường THPT Đăk Song lần thứ IV có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Đại hội chi bộ trường THPT Đăk Song nhiệm kỳ 2019 – 2020

Đại hội đã tập trung thảo luận với từng nội dung cụ thể và các giải pháp thực hiện trong dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cấp ủy khóa III, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đồng thời tham gia góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ V. Các báo cáo đã nêu bật được những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, về công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng; trong lãnh đạo hoạt động của nhà trường; lãnh đạo về thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng; công tác xây dựng chi bộ và các tổ chức nhà trường trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Trần Bảo Ngọc – Bí thư chi bộ trình bày báo cáo chính trị 

Đánh giá chung trong nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ nhà trường đã lãnh đạo các hoạt động của chi bộ và các hoạt động của nhà trường đạt được những kết quả đáng khích lệ. Kết quả nhiệm kỳ 2015-2020 có 04 chỉ tiêu đạt kế hoạch; có 09 chỉ tiêu vượt kế hoạch; có 02 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Bên cạnh đó các báo cáo cũng chỉ ra những khuyết điểm, nguyên nhân và các giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ 2020-2025. Các văn kiện cũng đã nêu bật được vai trò trách nhiệm của cấp ủy chi bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ ra những tồn tại để tiếp tục tự hoàn thiện, phấn đấu đạt với yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Khánh – phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tich HĐND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích của cán bộ, đảng viên Chi bộ nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời chỉ đạo Đại hội cần tập trung, thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra các nội dung, nhiệm vụ lãnh đạo, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí yêu cầu ngay sau Đại hội, Chi bộ cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc và hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội phù hợp với tình hình thực tiễn của chi bộ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung 02 nhiệm vụ cốt lõi là: Tiếp tục đạt trường THPT chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2026 và xậy dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh..

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh – phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy chi bộ và các chức danh Bí thư, phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V; đồng chí Trần Bảo Ngọc được bầu giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Huỳnh Thị Châu Lyna được bầu giữ chức vụ phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ trường THPT Đăk Song nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp.

Bầu cử Chi ủy chi bộ nghiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng chí Nguyễn Hữu Khánh – phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2025

Chi bộ.