Thông tin tuyển sinh năm 2019 trường Đại học Tôn Đức Thắng

Thông tin tuyển sinh năm 2019 trường Đại học Tôn Đức Thắng

Lượt xem:

[...]
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2019)

Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2019)

Lượt xem:

  Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử  cách mạng Việt Nam. Tháng 10/1930, Hội nghị BCH Trung Ương Đảng lần thứ I đề ra “Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động”. Văn kiện này đã đặt nền móng vững chắc về lý luận và tư tưởng đối với công tác vận động thanh niên [...]
Hỏi đáp tuyển sinh – trường Đại học Duy Tân

Hỏi đáp tuyển sinh – trường Đại học Duy Tân

Lượt xem:

[...]