Sơ đồ phòng kiểm tra HKI năm học 2019-2020

Sơ đồ phòng kiểm tra HKI năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
Thông báo sách mới

Thông báo sách mới

Lượt xem:

[...]
Giáo dục truyền thống qua môn học GDQPAN (Hữu Hưng)

Giáo dục truyền thống qua môn học GDQPAN (Hữu Hưng)

Lượt xem:

GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG QUA MÔN HỌC GDQPAN — Nguyễn Hữu Hưng, giáo viên Tổ KHXH — Đảng và Nhà nước ta luôn coi GDQPAN “là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục trung học phổ thông…”. Trên thực tế bộ [...]
Lịch CT Tuần 17 (23-28/12)

Lịch CT Tuần 17 (23-28/12)

Lượt xem:

    [...]
Kết quả thi đua tuần 16, năm học 2019 – 2020

Kết quả thi đua tuần 16, năm học 2019 – 2020

Lượt xem:

[...]
TKB số 8, HS- sáng, AD 23/12/2019

TKB số 8, HS- sáng, AD 23/12/2019

Lượt xem:

[...]
TKB số 8, giáo viên (sáng), AD 23.12

TKB số 8, giáo viên (sáng), AD 23.12

Lượt xem:

[...]
Lịch CT Tuần 16 (16-21/12)

Lịch CT Tuần 16 (16-21/12)

Lượt xem:

[...]
Danh sách kiểm tra HKI năm học 2019-2020, lớp 10

Danh sách kiểm tra HKI năm học 2019-2020, lớp 10

Lượt xem:

[...]
Danh sách kiểm tra HKI năm học 2019-2020, lớp 11

Danh sách kiểm tra HKI năm học 2019-2020, lớp 11

Lượt xem:

[...]
Danh sách kiểm tra HKI năm học 2019-2020, lớp 12

Danh sách kiểm tra HKI năm học 2019-2020, lớp 12

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 212 »