Bài giảng & BT Lịch sử 10 (AD 27-02/5)

Bài giảng & BT Lịch sử 10 (AD 27-02/5)

Lượt xem:

LỚP 10 BÀI 28: TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN. LỚP 10 . ÔN TẬP LỚP 11   LỚP 12 [...]
Bài giảng & BT Lịch sử (AD 27/4-02/5)

Bài giảng & BT Lịch sử (AD 27/4-02/5)

Lượt xem:

Lớp 10 (đăng sau) Lớp 11. Hướng dẫn ôn tập và câu hỏi trắc nghiệm Bài 21 (tiết 1) Lớp 12 (đăng sau) [...]
Bài kiểm tra Hóa học 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Bài kiểm tra Hóa học 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Lượt xem:

Bài kiểm tra lớp 10 Bài kiểm tra lớp 11 Bài kiểm tra lớp 12   [...]
Bài giảng & BT GDCD 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Bài giảng & BT GDCD 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Lượt xem:

+ Lớp 10. Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc + Lớp 11. Tiết : 27 – 28 Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, KHCN và văn hóa + Lớp 12 BÀI 14: CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC + Kiểm tra lớp 10 + Bài tập kiểm tra lớp 11 [...]
Bài giảng & BT Công nghệ 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Bài giảng & BT Công nghệ 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Lượt xem:

I. BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ 10. Tiết 25 &26. Chủ đề: BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CÂY TRỒNG (gồm bài 41,42,44) CÔNG NGHỆ 11. HỆ THỐNG BÔI TRƠN VÀ HỆ THỐNG LÀM MÁT CÔNG NGHỆ 12. Bài 23 : Mạch Điện Xoay Chiều Ba Pha II. BÀI KIỂM TRA CÔNG NGHỆ 10 CÔNG NGHỆ 11 CÔNG NGHỆ 12 [...]
Bài giảng & BT Tin học 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Bài giảng & BT Tin học 10,11,12 (AD 27/4-02/5)

Lượt xem:

Lớp 10. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH (lý thuyết) Lớp 10. Bài 20: MẠNG MÁY TÍNH (Bài tập) Lớp 11. Chương trình con và phân loại Lớp 11. Bài tập Chương trình con (sẽ đăng tải lúc 15h30 ngày 28/4) Lớp 12. BÀI 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ (Lý thuyết) Lớp 12. BÀI 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ (Bài tập) (sẽ đăng tải lúc 15h30 ngày 28/4) [...]
Lịch CT Tuần 27

Lịch CT Tuần 27

Lượt xem:

[...]
Ngày sách Việt Nam 21/4 (Thanh Nga)

Ngày sách Việt Nam 21/4 (Thanh Nga)

Lượt xem:

     Như chúng ta đã biết, trong đời sống tinh thần của mỗi người, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò rất quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta nguồn tri thức vô tận. Dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Có [...]
Bài giảng & BT Toán 12 (AD 20-25/4)

Bài giảng & BT Toán 12 (AD 20-25/4)

Lượt xem:

Lớp 12. Học sinh click vào (Tên giáo viên) để học theo lớp + Thầy: Nguyễn Ngọc Tuấn (A2,A3) + Thầy: Lê Văn Thịnh (A1,A6) – HÌNH HỌC + Thầy: Lê Văn Thịnh (A1,A6) – GIẢI TÍCH + Thầy: Trần Xuân Nguyễn (A4,A5) [...]
Bài giảng & BT Toán 11 (AD 20-25/4)

Bài giảng & BT Toán 11 (AD 20-25/4)

Lượt xem:

LỚP 11. Học sinh click vào (Tên giáo viên) đề học theo lớp + Cô: Đinh Thị Nhị (B1,B4) + Thầy:  Đinh Văn Thành (B2,B6) + Thầy: Trần Xuân Nguyễn (B3) + Cô: Lê Tống Thúy Minh (B5,B7) [...]
Bài giảng & BT Toán 10 (AD 20-25/4)

Bài giảng & BT Toán 10 (AD 20-25/4)

Lượt xem:

LỚP 10: Học sinh click vào (Tên giáo viên) để học và làm bài tập + Thầy: Nguyễn Ngọc Tuấn (C1) + Cô: Đinh Thị Nhị (C5) + Thầy: Đinh Văn Thành (C9) + Thầy: Tô Minh Chí (C6,C7,C8) + Cô: Nguyễn Thị Tú Nhi (C2,C3,C4) [...]
Bài giảng & BT Vật lý 10,11,12 (AD 20-25/4)

Bài giảng & BT Vật lý 10,11,12 (AD 20-25/4)

Lượt xem:

Lớp 10. Ôn tập Chương IV Lớp 11. LĂNG KÍNH- ÔN TẬP KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Lớp 12. Ôn tập: PHẦN HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN [...]
Trang 1 / 41234 »