Huỳnh Xuân Quân
 • Huỳnh Xuân Quân
 • Tổ Chuyên Môn
 • Bí thư Đoàn trường
 • 0968.378.479 - 05013.505.676
 • Sinh ngày: 23/05/1987 ; Quê quán: Quảng Nam; Dân tộc: Kinh; Giớ tính: Nam; Đảng viên; Giáo viên môn Vật Lí; HKTT: Thị trấn Đức An - Đăk Song
Nguyễn Văn Chiến
 • Nguyễn Văn Chiến
 • Tổ Chuyên Môn
 • Bí thư Đoàn Thanh Niên
 • 01694.646.747
 • Sinh ngày 13/10/1985; Quê quán: Thanh Hóa; Dân tộc: Kinh; Giớ tính: Nam; Đảng viên; Giáo viên môn Địa Lí
Trần Bảo Ngọc
 • Trần Bảo Ngọc
 • Tổ Chuyên Môn
 • Hiệu trưởng
 • 02613710585
 • Thạc sỹ QLGD, Đại học SP Toán tin, Cao cấp LLCT
Huỳnh Thị Châu Lyna
 • Huỳnh Thị Châu Lyna
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0946823917 - 05013703366
 • Đại học SP Sinh-KTNL; Trung cấp LLCT
Vũ Xuân Kế
 • Vũ Xuân Kế
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó bí thư Đoàn
 • 0989301316
 • kevx@c3daksong.edu.vn
Lê Tống Hồng Thi
 • Lê Tống Hồng Thi
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó Bí thư
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 19/5/2005 - CT: 19/5/2006
 • Lê Tống Thúy Minh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó bí thư Đoàn trường
 • 01676.957.798
 • Sinh ngày: 22/10/1987; Quê quán: Thanh Hóa; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Đảng viên; Giáo viên môn Toán; HKTT: TT Đức An - Đăk Song
Cù Tuấn Khanh
 • Cù Tuấn Khanh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0941731679
 • Đại học Ngữ Văn
 • Lê Trung Huyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0973.704.791
 • Sinh ngày: 20/12/1988; Quê quán: Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Đoàn viên; Giáo viên môn Thể dục; HKTT: Đức An - Đăk Song.
 • Tô Minh Chí
 • Tổ Chuyên Môn
 • Chủ tịch
 • 0914670528
 • Năm sinh: 1978; Trình độ CM : Đại học sư phạm Toán Tin
Lê Thị Hạnh
 • Lê Thị Hạnh
 • Tổ Chuyên Môn
 • UV BCH Đoàn trường
 • 0966.385.587
 • Sinh ngày: 18/3/1985; Quê quán: Thanh Hóa; Dân tộc: Kinh; Giới tình: Nữ; Đoàn viên; Giáo viên môn Văn; HKTT: Đăk Song - Đăk Nông.
Lê Thị Hiền
 • Lê Thị Hiền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng:08/7/2008 - CT: 08/7/2009
Phạm Đình Khởi
 • Phạm Đình Khởi
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 19/9/2011 - CT: 19/9/2012
Trần Trọng Nghĩa
 • Trần Trọng Nghĩa
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 12/01/2009 - CT: 12/01/2010
Nghiêm Thị Hồng Nhung
 • Nghiêm Thị Hồng Nhung
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 17/10/2011 - CT: 17/10/2012
Phạm Bá Quyền
 • Phạm Bá Quyền
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 27/10/2008 - CT: 27/10/2009
Nguyễn Trường Sinh
 • Nguyễn Trường Sinh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 19/9/2011 - CT: 19/9/2012
Vũ Đức Thịnh
 • Vũ Đức Thịnh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 30/7/2013 - CT: 30/7/2014
Lê Văn Thịnh
 • Lê Văn Thịnh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng:28/5/2014 - CT: 28/5/2015
Bùi Thị Châu
 • Bùi Thị Châu
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 12/11/2014 - CT: 12/11/2015
Lang Văn Năm
 • Lang Văn Năm
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 26/4/2015 - CT: 26/4/2016
Nguyễn Thị Tú Nhi
 • Nguyễn Thị Tú Nhi
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 14/9/2015 - CT: 14/9/2016
Nguyễn Hữu Hưng
 • Nguyễn Hữu Hưng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 02/11/2015 - CT: 02/11/2016
Nguyễn Văn Tú
 • Nguyễn Văn Tú
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 02/11/2015 - CT: 02/11/2016
Nguyễn Thị Nguyên
 • Nguyễn Thị Nguyên
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng:05/7/2016
Bùi Thị Hiệp
 • Bùi Thị Hiệp
 • Tổ Chuyên Môn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 22/11/2016