Cù Tuấn Khanh
 • Cù Tuấn Khanh
 • Tổ Ngữ Văn
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0941731679
 • Đại học Ngữ Văn
Lê Thị Hạnh
 • Lê Thị Hạnh
 • Tổ Ngữ Văn
 • UV BCH Đoàn trường
 • 0966.385.587
 • Sinh ngày: 18/3/1985; Quê quán: Thanh Hóa; Dân tộc: Kinh; Giới tình: Nữ; Đoàn viên; Giáo viên môn Văn; HKTT: Đăk Song - Đăk Nông.
Lê Thị Hiền
 • Lê Thị Hiền
 • Tổ Ngữ Văn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng:08/7/2008 - CT: 08/7/2009
Lang Văn Năm
 • Lang Văn Năm
 • Tổ Ngữ Văn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 26/4/2015 - CT: 26/4/2016
Bùi Thị Hiệp
 • Bùi Thị Hiệp
 • Tổ Ngữ Văn
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 22/11/2016