Hà Thị Thanh Nga
 • Hà Thị Thanh Nga
 • Tổ Văn Phòng
 • UV BCH Đoàn trường
 • 0976015615
 • Sinh ngày:10/12/1985; Quê quán: Bắc Giang; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Đoàn viên; Nhân viên Thư Viện
Nguyễn Văn Tài
 • Nguyễn Văn Tài
 • Tổ Văn Phòng
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 07/7/2010 - TC: 07/7/2011
Nguyễn Thị Hải Hạnh
 • Nguyễn Thị Hải Hạnh
 • Tổ Văn Phòng
 • Đảng viên
 • 05013710585
 • Ngày vào Đảng: 17/7/2009 - 17/7/2010