TKB Giáo viên – chiều, số 1 (AD 01.10.2018)

TKB Giáo viên – chiều, số 1 (AD 01.10.2018)

Lượt xem:

[...]
TKB Giáo viên – sáng, số 5 (AD 01.10.2018)

TKB Giáo viên – sáng, số 5 (AD 01.10.2018)

Lượt xem:

[...]
TKB Học sinh – chiều, số 1 (AD 01.10.2018)

TKB Học sinh – chiều, số 1 (AD 01.10.2018)

Lượt xem:

[...]
TKB Học sinh – sáng, số 5 (AD 01.10.2018)

TKB Học sinh – sáng, số 5 (AD 01.10.2018)

Lượt xem:

[...]
Tổ chức Hội thảo đổi với phương pháp dạy và học năm học 2018 – 2019

Tổ chức Hội thảo đổi với phương pháp dạy và học năm học 2018 – 2019

Lượt xem:

Ngày 26/9/2018, trường THPT Đăk Song, đã tổ chức thành công Hội thảo đổi mới phương pháp dạy và học. Hội thảo tập trung bàn vào một số vấn đề cụ thể như, cơ sở lí luận, thực tiễn về tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; một số vấn đề chung về giáo dục STEM; Xây dựng và thực hiện bài học STEM trong [...]
Tổ chức Hội thảo công tác chủ nhiệm năm học 2018 – 2019.

Tổ chức Hội thảo công tác chủ nhiệm năm học 2018 – 2019.

Lượt xem:

Chiều ngày 25 tháng 9 năm 2018, trường THPT Đăk Song đã tổ chức thành công Hội thảo giáo viên chủ nhiệm năm học 2018 – 2019. Hội thảo đã trở thành buổi gặp mặt, giao lưu đầy ý nghĩa giữa các thế hệ GVCN có nhiều năm kinh nghiệm với đội ngũ giáo viên mới tham gia công tác chủ nhiệm. Hội thảo công tác giáo viên chủ [...]